Autorijschool Elsenaar:
een geslaagd adres voor je rijbewijs!

Tarieven


Wat kost een complete rijopleiding?

Wat een complete rijopleiding kost is moeilijk precies aan te geven. Dat verschilt van persoon tot persoon. Normaal gesproken heeft een leerling bij Autorijschool Elsenaar voldoende aan 25 tot 35 lesuren om zijn rijbewijs te halen (neem voor het overzicht van onze geslaagden eens een kijkje op onze Facebookpagina). Om die reden heeft de rijschool een compleet lespakket samengesteld voor zowel de theorie als de praktijk. Dat pakket bestaat uit 30 uur rijles, een tussentijdse toets, een praktijkexamen (excl. gezondheidsverklaring), een complete theorieopleiding online en een theorie-examen. De prijs hiervan bedraagt tijdelijk slechts € 1.835,00. Dat is een korting van maar 147,00 euro (3 rijlessen gratis).

 

Losse prijzen:

Lesprijs per uur

€    49,00

Tussentijdse toets (C.B.R.)

€  186,50

Praktijkexamen/herexamen (C.B.R.)

€  216,00

Herexamen (Bureau Nader Onderzoek)

€  233,00

Faalangstexamen (C.B.R. en Bureau Nader Onderzoek)

€  260,00

Gezondheidsverklaring (vereist voor het 1e praktijkexamen)

€    37,80

Complete (online) theorieopleiding met vele proefexamens

€    69,00

Theorieles op afspraak (prijs per uur)

€    20,00

Theorieboek (theorieboek of vragenboek)

€    22,50

Theorie-examen

€    40,50

Theorie-examen individueel

€    94,95

Toeslag theorie-examen met extra bedenktijd

€    10,50

Toeslag speciale rijlessen van Anette* (€ 20,00/uur met een maximum van:)

€  100,00

Indien een leerling minder dan 30 uur rijles nodig heeft, worden alleen de werkelijk gereden uren in rekening gebracht. De facturering geschiedt dan op basis van bovenstaande losse prijzen. De pakketkorting kan in dat geval dus (deels) komen te vervallen. De rijschool bekijkt wat voor de leerling het voordeligste is. Wil je geen tussentijdse toets, dan ontvang je een korting van € 100,00. Extra lessen buiten het pakket worden apart gefactureerd.

Leerlingen gaan geen contract aan met Autorijschool Elsenaar en kunnen te allen tijde zonder opgaaf van reden stoppen met de rijopleiding. Alleen de werkelijk afgenomen diensten worden dan in rekening gebracht op basis van bovenstaande prijzen. Indien de leerling al een betaling heeft gedaan aan de rijschool, dan zal de rijschool het eventueel teveel betaalde bedrag aan de leerling terugbetalen.

Leerlingen die geen gebruik maken van de theorieopleiding online en het theorie-examen (omdat ze de opleiding doen b.v. via nutheorie.nl of omdat ze op een andere manier al in het bezit zijn van het theoriecertificaat), krijgen een korting van € 50,00 op de pakketprijs. Deze zal op de 3e termijn worden verrekend.


Bij Autorijschool Elsenaar kan de rijopleiding in termijnen worden betaald. Nieuwe leerlingen ontvangen normaliter 3 facturen. De eerste factuur van 612,00 euro dient bij aanvang te worden voldaan. De tweede factuur van € 612,00 ontvangt de leerling rond de 15e rijles. De 3e (en meestal laatste) termijn van € 611,00 zal worden verstuurd rondom de tijd dat de leerling op examen gaat (rond de 30 uur). Deze zal worden opgemaakt op basis van de werkelijke kosten (eindafrekening). Alle facturatie geschiedt per e-mail.


* Zie onze webpagina over faalangst.