Algemene voorwaarden Autorijschool Elsenaar voor de reguliere rijopleiding.

Met het inplannen van de rijlessen bevestig je dat je akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

Inplannen en verwijderen van de rijlessen:

 1. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en verwijderen van zijn/haar rijlessen. Dit geschiedt door middel van de LeerlingApp van PlanGo, die via de Playstore en de Appstore kan worden gedownload.
 2. De lessen kunnen door de leerling zelf tot 61 dagen vooruit worden ingepland en tot 72 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. De rijschool adviseert om ook daadwerkelijk 2 maanden vooruit te blijven plannen om de continuïteit van de rijopleiding te waarborgen.
 3. De rijschool verzoekt de leerlingen om de lessen zoveel mogelijk doordeweeks in te plannen tussen 9.00 uur en 14.30 uur. Tijdens deze ‘daluren’ is lessen om verschillende redenen het meest efficiënt. Leerlingen, die naar school gaan of leerlingen die werken, kunnen dan de overige ‘piekuren’ inplannen.
 4. Als de leerling niet op een afspraak verschijnt zullen de kosten van de betreffende rijles in principe in zijn geheel worden berekend, tenzij er sprake is van overmacht. De rijschool bepaalt of dit het geval is.
 5. Als de leerling na 72 uur een les wil annuleren, dan dient hij/zij contact op te nemen met de rijschool. Deze zal de rijles eenmalig kosteloos verwijderen. Daarna is annuleren binnen 72 uur niet meer kosteloos. Afhankelijk van de reden, zal de rijschool bekijken hoe hier mee wordt omgegaan.
 6. Als er in een bepaalde week geen ruimte beschikbaar is om een les in te plannen, kan de leerling contact opnemen met de rijschool. De rijschool heeft meestal nog een aantal lesuren beschikbaar, die door de leerling zelf niet inplanbaar zijn.
 7. De rijschool is te allen tijde bevoegd om een door de leerling ingeplande rijles te annuleren of te verzetten. Dit gebeurt altijd tijdig en in overleg met de leerling. Dit kan wel eens het geval zijn bij het inplannen van een tussentijdse toets of een praktijkexamen. Deze heeft natuurlijk voorrang op de les.
 8. Tenzij anders is overeengekomen, kan de leerling zelf kiezen bij welke instructeur hij of zij de rijlessen inplant. Is de gewenste instructeur in een bepaalde periode niet beschikbaar, dan adviseert de rijschool om bij een andere instructeur in te plannen.
 9. Hoewel de rijschool zoveel mogelijk de instructeur in zal zetten waarbij de leerling heeft ingepland, kan het voorkomen dat er door een andere instructeur les wordt gegeven. De leerling zal in dat geval hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
 10. Tijdens vakanties en/of bijzondere dagen bestaat er de mogelijkheid dat er minder of niet kan worden gelest.

Aantal lessen dat ingepland mag worden:

 1. Iedere leerling kan en mag met behulp van de LeerlingApp maximaal 1 rijles per week inplannen, tot maximaal 2 maanden vooruit.
 2. Leerlingen, die in het bezit zijn van hun theoriecertificaat kunnen en mogen met behulp van de LeerlingApp een 2e rijles inplannen. Uiteraard voor zover deze beschikbaar zijn.
 3. Alle leerlingen mogen tot 14 dagen vooruit onbeperkt lessen inplannen. In de agenda van de rijschool kan de leerling zelf zien welke uren nog beschikbaar zijn. Voor een eventuele 3e rijles binnen 1 week dien je dan wel contact op te nemen met de rijschool (06-53251122). De leerling kan deze namelijk niet zelf inplannen.

Rijlessen in verschillende auto’s:

 1. Autorijschool Elsenaar beschikt op dit moment over 2 verschillende soorten lesauto’s: 2 Opel Corsa’s en 1 Opel Crossland. Om organisatorische redenen kan het zijn dat er soms in een andere auto gelest wordt. Uiteraard zorgen wij ervoor dat tijdens toetsen en examens van het CBR zoveel mogelijk wordt gereden in de auto, waarmee de leerling vertrouwd is.

Facturering van de rijlessen:

 1. Normaliter kan het lespakket in 3 termijnen worden voldaan: de 1e betaling na het 2e De 2e betaling na de 15e lesuur en de 3e betaling na de 30e lesuur. Eventuele vervolgfacturen zullen na iedere 10 lesuren worden verstuurd.
 2. Alle facturen worden per mail verstuurd. Indien wenselijk, kan hiervoor een apart e-mailadres worden opgegeven. Neem in dat geval even contact op met de rijschool.
 3. Als er geen lespakket wordt afgenomen, zal de facturering geschieden op basis van de reguliere tarieven, zoals ze op de website staan vermeld.
 4. Als een leerling met een rijlespakket minder dan 30 uur heeft gereden, worden alleen de werkelijke kosten in rekening gebracht. De facturering zal dan geschieden op basis van de losse lesprijzen, zoals ze op de website staan vermeld. De pakketkorting kan in dat geval dus (deels) komen te vervallen. De rijschool bekijkt wat voor de leerling het voordeligste is.

Begeleiderspas voor 17-jarigen:

 1. De leerling is ervan op de hoogte dat hij zelf verantwoordelijk is voor het aanvragen van de begeleiderspas. Deze heb je nodig als je je rijbewijs haalt voor je 18e Op de deze website kun je lezen hoe het één en ander in zijn werk gaat.

Geen contract, dus ook geen verplichtingen:

 1. De leerling gaat geen contract aan met Autorijschool Elsenaar en is dus te allen tijde gerechtigd om (zonder opgaaf van reden) te stoppen met de rijopleiding. In dat geval zal er door de rijschool een laatste factuur worden opgesteld op basis van de tot dan toe verrichte diensten, volgens de prijzen die op het moment van aanmelding op de website stonden vermeld.

Telefoonnummer van de rijschool opslaan op je telefoon voor het ontvangen van berichten:

 1. De rijschool stuurt regelmatig via WhatsApp berichten naar alle leerlingen. Als de leerling deze berichten wil ontvangen, dan dient hij het nummer van de rijschool op te slaan op zijn telefoon:

06 5325 1122. Doet hij dat niet, dan zul hij de berichten niet ontvangen.

Contact met Autorijschool Elsenaar:

De leerling kan te allen tijde contact opnemen met de rijschool als er ontwikkelingen zijn, waar hij of zij zich niet prettig bij voelt. Geef dat op tijd aan bij de rijschool, zodat de rijschool daar wat aan kan doen.

Verder toch ook nog graag even aandacht voor het volgende …..


Werkwijze van de rijschool bij het reserveren van examen- en tussentijdse toetsen bij het CBR

 1. Vanwege de lange wachttijden bij het CBR kan het gebeuren dat Autorijschool Elsenaar namen van leerlingen gebruikt voor het reserveren van tussentijdse toetsen en/of praktijkexamens. In principe gebeurt dit alleen bij leerlingen, die hun theorie al hebben.
 2. Later kunnen deze gereserveerde blokken worden geruild met leerlingen, die eraan toe zijn om op toets of om op examen te gaan.
 3. Een datum voor een tussentijdse toets en/of een praktijkexamen is dus pas definitief als dit door de rijschool is bevestigd.

Autorijschool Elsenaar wenst je een aangename en voorspoedige rijopleiding.

Anette, Henk, Kim, Tijn en Jessica.

Anders dan dat hiervoor staat beschreven gelden voor de versnelde rijopleiding de volgende (extra) bepalingen:

 1. Het inplannen van een versnelde rijopleiding geschiedt in overleg met de rijschool en kan niet door de leerling zelf worden gedaan.
 2. Alle afspraken voor de rijlessen van de versnelde rijopleiding worden voor aanvang van de rijopleiding gemaakt en kunnen alleen in overleg met de rijschool worden gewijzigd.
 3. Omdat het gemiddeld aantal lesuren van een versnelde rijopleiding ligt tussen de 25 en de 40 uur, zullen vòòr aanvang van de rijopleiding altijd 16 rijlessen van 2,5 uur worden ingepland. Er worden minimaal 2 afspraken per week gemaakt.
 4. Tijdens de rijopleiding zal bekeken worden of dat er lessen geannuleerd kunnen worden of dat er lessen aangevuld dienen te worden. Dit in overleg met de leerling en afhankelijk van de vorderingen.
 5. Als de leerling tijdens de versnelde rijopleiding al het gewenste niveau heeft maar nog moet wachten op het praktijkexamen, kan (in overleg met de rijschool) de rijopleiding tijdelijk worden stilgelegd of het aantal lesuren tijdelijk worden aangepast. Op deze manier kan worden voorkomen dat de leerling onnodige kosten maakt.
 6. Volgens de regels van het CBR kan het inplannen van de tussentijdse toets en het praktijkexamen pas worden gedaan nadat de leerling in het bezit is van zijn theorie. Het is voor de leerling dus zaak om zijn theorie zo snel mogelijk te halen. De rijschool adviseert de leerling om voor het behalen van zijn theorie, een dagcursus te doen bij nl.
 7. Als je twijfelt of dat een versnelde rijopleiding voor jou geschikt is, kun je van tevoren een afspraak maken voor een vrijblijvende proefles van een uur. Voor deze proefles betaal je het reguliere uurtarief.
 8. De rijschool behoudt zich te allen tijde het recht voor om de datum van het praktijkexamen te annuleren of te verplaatsen. Dit is alleen het geval wanneer (vlak vòòr het examen) de leerling nog niet op niveau is en er dus nog sprake is van structureel verkeersgevaarlijk rijgedrag.
 9. Als de leerling onverhoopt niet slaagt voor het praktijkexamen, zal de rijopleiding volgens het reguliere traject worden voortgezet met rijlessen van 60 minuten tot aan het herexamen.

Financieel:

 1. Het lespakket (30 uur rijles + tussentijdse toets + praktijkexamen) kan in 2 termijnen worden voldaan:
  1. De 1e helft na de 1e
  2. De 2e helft na het 15e
  3. Eventuele vervolgfacturen zullen na iedere 10 lesuren worden verstuurd.
 1. Als de leerling na het inplannen van een versnelde rijopleiding niet in staat is om zijn afspraken na te komen, gelden de volgende bepalingen:
  1. Als de leerling tot 4 weken voor aanvang van de rijopleiding de opleiding annuleert, zal de rijschool te allen tijde 50,00 euro administratiekosten in rekening brengen.
  2. Als de leerling na deze tijd de rijopleiding of een deel daarvan annuleert zal de rijschool te allen tijde 100,00 euro administratiekosten in rekening brengen.
  3. Alle door de leerling daadwerkelijk afgenomen diensten zullen door de rijschool in zijn geheel worden gefactureerd op basis van de prijzen zoals ze op de website staan vermeld.
  4. De CBR-kosten voor een eventueel al gereserveerde tussentijdse toets en/of praktijkexamen zullen te allen tijde in zijn geheel worden gefactureerd. Via een doktersverklaring zijn deze echter deels door de leerling terug te vragen bij het CBR.
 

Bedankt voor je interesse in de rijopleiding van Autorijschool Elsenaar. Leerlingen die zich nu aanmelden kunnen vanaf 1 juli beginnen met de rijopleiding. Ook versnelde rijopleidingen zijn dan mogelijk. Voor de versnelde rijopleiding dien je doordeweeks minimaal 2 dagen van 8.00 tot 16.00 uur 2,5 uur beschikbaar te zijn. Voor de reguliere rijopleiding is dat niet nodig.

Informeer bij de rijschool of dat een versnelde rijopleiding voor jou mogelijk is. Er zijn hiervoor nog mogelijkheden in juli/augustus en in oktober/november. Het is voor de versnelde rijopleiding belangrijk dat je zo snel mogelijk je theorie haalt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.